Ledarskap och Mindfulness
Inre ledarskap
 
Att ta hand om sitt inre ledarskap och den emotionella sidan blir ofta åsidosatt för den mer praktiska delen av ledarskapsutveckling. Effektiva ledare har hög självmedvetenhet och vet hur man ska stimulera andra att prestera. Mindfulness kan ge dig ett effektivt redskap för att utveckla dig själv och ditt ledarskap. Att bli mer medveten om sig själv leder till mer önskade relationer och ett effektfullt samarbete på din arbetsplats. En hälsosam arbetsplats börjar oftast med ledaren. Förhållandet mellan gruppen och arbetsledaren är påverkat av hur ledaren ser och förstår den egna inre medvetenheten. Av allt som cirkulerar runt omkring ledarskapet, beslut, lyssna, agera, genomföra, förändringar, vara uppmärksam o s v är det av vikt att skapa en balans i tillvaron. Att öka fokus på sig själv för att förstå sina egna känslor och tankar samt hur kroppen regerar på tankar och känslor.     
 

Varför ledarskap med mindfulness

Syftet med kursen är att öka den egna medvetenheten och skapa ett sätt att reflektera i vardagen. Att hantera de motstånd och svårigheter som finns i ett ledarskap. Att vara mindful är att vara medvetet närvarande, att leva uppmärksamt i nuet. Du blir bättre på att se klart på varje situation, att göra mer realistiska bedömningar och att hitta positiva utvägar. Mindfulness är också ett verktyg som hjälper dig att återhämta dig effektivt samt……

  • fokusera och koncentrera dig
  • hantera svårigheter och ständig förändring
  • fylla på med ny energi
  • öka din trovärdighet och ditt förtroende
  • hantera vardagens stress och krav
  • se kreativa lösningar och skapa förnyelse
  • se helheten och fatta kloka beslut Upplägg av kursen

I denna kurs kommer du att  få grundläggande kunskaper i hur du
kan träna för att än mer förstå dina inre ledaregenskaper. Även under kursen får du insikt i hur t ex samtalet, coaching och beteende får en avsevärt större betydelse och innebörd för ditt eget utövande som ledare. All kunskap och erfarenhet du redan har kommer du att få en djupare insikt i.  

Upplägget är därför på internat under
2 dagar med 3 efterföljande uppföljnings tillfällen som planeras tillsammans
med gruppen.  

Om intresse finns för en grupp om mellan
6 - 10 deltagare så kan vi diskutera när och var kursen ska starta.

Kostnad per person är 10 000 kr exkl lokal och eventuellt boende.