Samarbete

Ett bra samarbete på arbetsplatsen vill alla ha. Men det är inte alltid så enkelt att få till! För att samarbetet ska fungera måste alla i gruppen ha förmågan att kritiskt se på sig själva, hur man agerar, lyssnar, reagerar osv, och inte bara fokusera på de andra i gruppen (vilket är lättare). Konflikter uppstår lätt, och de tar mycket energi. Ledaren har ansvaret att stoppa konflikten - en tuff uppgift.

Gruppen och kommunikationen

För att hitta ett samarbete är kommunikationen väsentlig. Kommunikation är inte bara ord, utan innefattar även våra sinnen. Vi ser, känner, luktar (faktiskt) och skapar oss på så sätt en uppfattning av den andra personen. Genom denna mångfald av intryck tolkar vi den andres signaler och reagerar genom att göra något tillbaka (enkelt uttryck).

 

En grupp består av individer med olika bakgrund, värderingar, åldrar, erfarenheter, kulturer osv. Sättet att tolka och förstå varandra skiljer sig därför åt och det är lätt att svårigheter uppstår.

 

Alla kan inte tycka samma saker eller ha samma värderingar, det är inte ens önskvärt. Det är bättre att ta tillvara allt detta och skapa en förståelse av att man är olika och hitta kraften ur detta.

Utveckla samarbetet

För att utveckla samarbetet krävs engagemang, tålamod och tid. Man kan ha arbetat i flera år tillsammans men behöver inte ha ett bra samarbete för det. Normer eller spelregler kan se olika ut, eller uppfattas olika utifrån vilket synsätt som är bekvämt och ofarligt. Att inte våga se hur det ser ut i gruppen kan sluta med katastrof, att våga se och göra något åt det kan vara smärtsamt. Utveckling kan vara smärtsamt. Men oftast är det en övergående svårighet som ger ny erfarenhet och tar gruppen till en högre nivå av kunskap och samhörighet.

Ett tryggt och förtroendeinriktat samarbete

För att skapa ett tryggt och förtroendeinriktat samarbete behövs:

  • Energi
  • Engagemang
  • Förståelse
  • Att se sina egna behov likväl som andra behov
  • Våga vara nyfiken
  • Självkännedom
  • Tillit till sig själv och andra

Det här är några ingredienser som jag tycker är viktiga för ett lyckat samarbete.

 

Är du intresserad av en grupputveckling hör gärna av dig för ett kostnadsförslag!

Att inte våga se hur det ser ut i gruppen kan sluta med katastrof, att våga se och göra något åt det kan vara smärtsamt. Utveckling är smärtsamt. Men oftast är det en övergående svårighet som ger ny erfarenhet och tar gruppen till en högre nivå av kunskap och samhörighet.