Utvecklas och bli din egen vägvisare

Alla har vi förmågor och styrkor, men många har svårt att se dessa inom sig själv. Många har kunskap och potential för att hantera sin roll som t ex chef, men saknar tilliten till hur och när de ska använda denna kunskap. I mitt arbete ser jag ofta hur människor lyckas få upp ögonen för sina egna förmågor och få tilltro till sig själva.


Jag arbetar med grupputveckling, ledarskapsutveckling och coachning och för mig handlar utveckling om just detta - att finna den inneboende styrkan och att vidareutveckla den. Det är viktigt att kunna vara sin egen vägvisare. När man väl lärt sig att lyssna till sig själv blir man också bättre på att lyssna till andra och leda dem på rätt sätt.

 

Välkommen att läsa om hur jag arbetar och hör av dig om du vill diskutera ett samarbete.

 

Mats Hagelin

Mindfulness som verktyg

Att öka fokuseringen och att vara närvarande kan ibland vara svårt, men ger man sig själv tid att utvecklas och träna sig på detta skapar det trygghet och självtillit. Ökad självkännedom gör dig mer konsekvent och rak i din kommunikation med andra. Mindfulnessträning är en fantastiskt bra grund för utveckling och ger inspiration, öppenhet och balans. Det finns flera verktyg du kan använda för att uppnå detta. Det gäller att hitta det som passar just dig. 

Ledarens förmåga att ta hand om sig själv och sina relationer. Att hantera ”gas och broms” och att förstå sina egna emotioner och dess påverkan på omgivningen. ...>

Grupper behöver utvecklas och förnyas, det sker i en process över tiden. För att komma vidare - fokusera på gruppens behov och hitta samarbete och engagemang  ...>

Förmågan att bygga, behålla och laga relationer är viktiga i livet, arbetsgruppen och ledarskapet. Att förstå kommunikationen, konflikten, sina egna och andras behov. ...>

Feedback, återkoppling, hjälper oss att förstå varandra. Feedback fungerar som en spegel. Även om jag inte alltid gillar det jag ser så vet jag att spegeln aldrig ljuger. ...>