HeartMath - HRV - Hjärta Rytm Variabilite

HeartMath, skapad av Doc Childre, forskare hjälper oss att få koden till hjärtats inbyggda intelligens.

HRV visar nivån av ditt psykofysiologiska tillstånd. Ett tillstånd där hjärtat, sinnet och känslorna är verksamma i koherens, samstämmighet. Samt att HRV biofeedback mätningar visar på hur balans, immun-, hormon- och nervsystemet fungerar i ett tillstånd av harmonisk samordning. Detta tillstånd kan du försätta dig genom andning, mentalt och emotionellt fokus. Det skapa en ökad inre balans och ger dig mer flow och definitivt mindre stress.
Hjärtfokus, hjärtkänsla eller hjärtmeditation ökar din medvetenhet om din egen kropp och påverkar ditt flöde av energi som du använder i ditt liv dagligen. När du upplever obehag bokstavligt talat slåss gasen och bromsen med varandra, ungefär som om du kör din bil med en fot på bromsen och en annan på gasen.

Effekten av ökad samstämmighet i kroppen?

Att andas gör vi alla, men andas vi för att inhämta energi? Medveten andning är något vi inte är så vana vid att hantera. Men en medveten andning är vägen till samstämmighet med hjälp av hjärtfokus och hjärtmeditation. Effekten av att medvetet andas är att öka förståelsen för hur stress och obehagliga känslor kan minskas eller försvinna. Effekten blir även ökad Inre balans och fokus.