Mindfulness 8-veckorskurs

För att nå sina mål i livet är det nödvändigt att först veta var man befinner sig tankemässigt och känslomässigt. Att träna mindfulness ger en förståelse för omedvetna handlingar, d v s man gör något utan att tänka sig för. Det händer oftare än du tror! Man blir bättre på att inte styras av grubblerier eller intryck från tidigare upplevelser. Istället blir man mer närvarande i sin kommunikation med sig själv och med andra människor i ens omgivning.

Ökad medvetenhet om dig själv ökar din trygghet och självkänsla. Mindfulness ger dig denna medvetenhet genom att lära dig att både lyssna till ditt inre och till det yttre.

   Mindfulnessträning ger
   bland  annat:
 

   Vi berör också frågor som:

  • Bättre sömn
  • Ökad medvetenheten om dig själv
  • Hjälper dig hantera din stress
  • Ökat tålamod
  • Trygghet i dig själv
  • Ökad självkänsla
 
  • Stress i vardagen, hur kan du förhålla dig till din stress
  • Hur kan du bli medveten om din autopilot
  • Vad kan du förändra i ditt liv
  • Hur berör tankar och känslor din vardag

Kursens upplägg

Kursen genomförs i grupp om max 8-10 personer eller individuellt och varje tillfälle är på ca 1,5 - 2 timmar timmar en gång i veckan. Retreatdagen, som kommer att vara i en annan miljö än den vi är i under de andra tillfällena, genomförs i tysthet, där syftet är att deltagarna under tystnad och stillhet ska få tid till fördjupning och eftertanke. Mer information om retreaten kommer vid senare tillfälle under kursen.

Kostnad: 5000 sek exkl. moms

Anmälan via formuläret här bredvid, eller direkt via e-post mats.hagelin@humanpro.nu.

Kursde

Anmälan till Mindfulnesskurs

 Har du frågor är du välkomen att ringa mig på mobil 073-505 42 52.