Ledarutveckling

Jag är övertygad om att det största hindret för att vara en bra ledare utgörs av rädsla. De flesta av oss är rädda att ta risker, att säga vad vi egentligen tycker, att synas, att mötas av kritik eller på något sätt framstå som ointelligenta. Det är denna rädsla som hindrar oss från att bli de ledare vi egentligen vill och kan bli.

 

Ett ledarskap är något som uppstår och utvecklas i relation med andra människor. En ledare ska i sin roll skapa förutsättningar för en trygg och tillitsfull arbetsplats. Att vara medveten om sig själv och hur ens beteende uppfattas av andra är väldigt viktigt, men tyvärr är många ledare omedvetna om hur andra ser på dem.

Att utveckla ett hållbart ledarskap

Att utveckla ett ledarskap som håller i längden är inte det lättaste. Synen på hur en ledare bör vara  förändras genom åren, liksom kraven på att vara ledare. I det nya ledarskapet är den viktigaste förmågan just att leda medarbetarna, till skillnad från att ha expertkunskaper inom medarbetarnas arbetsområden.

 

Ett ledarskap av idag handlar om:

  • Balans i livet – att må bra
  • Relationskompetens
  • Självförtroende – jag vågar
  • Förändringsbenägen – att se nytt
  • Utveckla sig själv – självinsikt – självmedvetenhet
  • Gas och broms – framförhållning
  • Fokusera
  • Trygghet och tillit
  • Lära av sina och andras erfarenheter
  • Proaktivitet

Ledarskap - ett inre arbete

Det hållbara ledarskapet är ett inre ledarskap. Det handlar om den förmåga ledaren har att medvetet arbeta med sina inre känslor, som både är positiva och negativa. En inre medvetenhet kan förändra beteende, agerande och attityder vilket kan leda till en mer välmående samvaro på arbetsplatsen. För mig är de bästa ledarna energiska, målmedvetna, orädda, åstadkommer resultat och är framför allt realistiska och medvetna om vad som faktiskt sker. De har även förmåga att snabbt ändra sin riktning och anpassa sig efter givna förutsättningar. De är bra på kommunikation, både direkt och indirekt. Och att leva och vara i nuet. Att komma dit behöver man träna sig själv att förstå sig själv hur man fungerar i sina relationer och vad ens egna signaler säger till kroppen och tanken. För att uppnå en känsla av att vara en god ledare är det värt att börja träna nu för det tar tid att komma dit.

Det hållbara ledarskapet är ett inre ledarskap. Det handlar om den förmåga ledaren har att medvetet arbeta med sina inre känslor. De bästa ledarna har också förmågan att snabbt ändra riktning och anpassa sig efter givna förutsättningar. Och de är bra på att vara i nuet.