Coachning

 

Coachning är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att komma vidare med ditt liv - som chef, medarbetare eller som individ. Genom professionell coachning kan du hitta din väg och utvecklas åt det håll du vill.

 

Coachning har betydelsen ”hjälp till självhjälp”. Det innebär att den som coachas alltid "äger" både problemet och lösningen till 100 %. Den som coachas söker sina inneboende förmågor eller det inre ledarskapet och lär sig att leda sig själv.

Den viktigaste förutsättningen för all coachning är närvaro i kommunikationen. Att vara fokuserad lyssnande, helt närvarande med den som coachas. Det handlar om att vara unikt intresserad av vad den andra personen berättar. Jag ser att det mest väsentliga i coachningen är att bygga en relation och växa tillsammans under tiden man träffas.

 

Vare sig du är chef, medarbetare eller privat person så är det vissa saker som jag tycker måste uppfyllas i ett coachningsförhållande för att komma till insikt om hur vägen till målet kan se ut ...... 

 

  •            Tillit
  •            Respekt
  •            Lyssnande
  •            Acceptans
  •            Ärlig

Upplägg

Ett vanligt upplägg är 6 eller 8 möten á 1-3 timmar per tillfälle under 4 - 6 månader. Mellan träffarna kommer du att få hemuppgifter som återkopplas vid nästkommande träff. Dessutom kommer du att mellan tillfällena ha tillgång till coachning via e-post och telefon.

Det som sägs under coachningen stannar mellan dig och mig. Du har självklart rätt att dela med sig till någon annan vad som sagts under coachningen.

 

 

 Fyll i formuläret nedan eller ring mig på mobil nummer 073-505 42 52.