Mindfulness - Bakgrund & forskning

Mindfulness härstammar från buddistisk meditation och har fått renässans i vår moderna tid. Det är en kraftfull kombination av tusenårig österländsk livsfilosofi och modern västerländsk beteendevetenskap, terapi och medicin. Med anpassning till vårt moderna samhälle har Mindfulness bidragit med stora effekter inom ledarskap, hälso- och sjukvård, skola och personlig utveckling.

Jon Kabat Zinn, PhD, läkare,  yogalärare, inledde 1979 sitt arbete och sin forskning kring Mindfulness. Han är grundare till den världskända kliniken, “Stress Reduction Clinic and the Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society at the University of Massachusetts Medical School”. Under sina 30 års arbete med Mindfulness har han funnit anmärkningsvärda effekter av meditationens påverkan på kroppen.

Mindfulness forskningsrapporter

Runt om i världen pågår det forskning kring mindfulness och dess effekter. Allt fler forskningsartiklar publiceras årligen. För närvarande något 100-tal per år.

På sidorna som visas nedan, mindfulnesscenters forskningssida kan du hitta ca 400 artiklar och rapporter om mindfulness.

 

Här kommer först en länk som hjälper dig att hitta den allra senaste forskningen inom Mindfulness. Därefter länkar till olika forskningsområden.

 

http://www.holone.se 

 

http://www.mindfulexperience.org/publications.php

 

http://www.mindfulnesscenter.se/forskning/forskningsrapporter/allmaent.aspx

 

http://www.mindfulnesscenter.se/forskning/forskningsrapporter/medicinskt.aspx

 

http://www.mindfulnesscenter.se/forskning/forskningsrapporter/psykologi.aspx

 

 

 

Flera forskningsrapporter i USA och Sverige visar att mindfulness ger ökad  koncentrationsförmåga och fokusering, gör att man klarar av press och stress bättre, man sover bättre, oroar sig mindre, får större självinsikt och empati, samt ökad klarsynthet och uppmärksamhet.