Mindfulness - Medveten närvaro

Mindfulness är uppmärksamhetsträning som är inspirerat av buddismen. När vi lär oss att vara "mindful" kan vi bland annat bättre ge akt på nuet, vi ser hur det är istället för hur vi vill att det ska vara. Medveten närvaro är det begrepp som vi använder i Sverige som översättning av mindfulness. Det är en enkel och kraftfull metod för att hitta den egna uppmärksamheten och balansen genom att lära dig att både lyssna till sitt inre och ta in det yttre.

 

Många av oss gör saker och ting utan att reflektera över vad vi gör, autopiloten styr. Mindfulnessträning hjälper dig att bli mer medveten om hur vardagen faktiskt ser ut, att vara mer öppen och nyfiken på vad livet ger. Våra känslor, tankar och attityder är det som styr oss, men är det viktigt att förstå hur allt detta  påverkar oss i vardagen? För att bli uppmärksam på sig själv måste man träna varje dag, men till en början bara några minuter. Att lyssna till sig själv, vad kroppen signalerar eller hur dina känslor skapar oro eller glädje, gör att du ögonblick för ögonblick lär känna dig själv. Med tiden ökar detta din förmåga att förstå andras behov samt att lyssna till hur du själv vill ha det.

Vad ger mindfulness?

Mindfulness ger bl a en större flexibilitet att förstå de situationer vi befinner oss i samt våra egna reaktioner. Det ökar förmågan att se våra egna beteenden och mönster vilket ger en större möjlighet att välja att agera på ett medvetet sätt.

 

Effekten av mindfulnessträningen är också….      

  • Bättre stresshantering
  • Bättre sömn
  • Ökad medvetenheten om dig själv
  • Ökat fokus
  • Ökat tålamod
 
  • Empati
  • Effektivitet
  • Trygghet i dig själv
  • Självkänsla
  • Stärker immunförsvaret

Forskare har gett ut flera rapporter om hur hjärnan påverkas vid mindfulness träning. Effekten har efter en 6 - 8 veckors träning varit att empatin ökat, att bli medveten om sin autopilot, att tillåta sig bli påverkad och sedan  släppa taget, ökad prestations förmåga samt markant sänkt stress nivån. Mindfulness träning visar sig vara effektivt för att hämta sig från känslomässiga utmaningar och att ha tolerans mot negativa känslor samt att öka den kroppsliga medvetenheten, dvs hur känslorna känns i kroppen. Vi vet med säkerhet att kroppen, hjärnan och känslorna kommunicerar med varandra hela tiden, men vi kan också påverka den kommunikationen genom att bli medveten om den.