Feedback

Det är stor skillnad mellan feedback i teorin och i verkligheten. De flesta tycker att feedback är en bra sak. Den positiva feedbacken är enkel, men när man måste ta upp problemen blir det svårare. Rädslan för att skapa en konflikt och vad den kan föra med sig kan göra att man inte vågar.

Varför feedback?

Syftet med feedback är att hjälpa både sig själv och andra individer att fungera bättre i arbetet, att växa och utvecklas. Genom konstruktiv feedback skapar man möjligheter för personlig utveckling och en tillitsfull relation.

 

Det är en konst att ge feedback på rätt sätt. Hur man förmedlar feedback har till viss del att göra med hur man är som person. Många ledare som försökt har misslyckats och gett upp. Men man kan lära sig genom övning och genom att skaffa sig insikt i feedbackens natur. Det finns de som tror att de är öppna i sin kommunikation tills de hamnar i en situation där de märker att det inte var så lätt att ge den där feedbacken.

Hinder för feedback

Det som oftast hindrar oss att ge feedback är rädslan för den konflikt som kan uppkomma. Vad kommer att hända i relationen, i organisationen, på avdelningen eller med mig själv om jag är så öppen? Om konflikträdslan får styra kan inte konstruktiv feedback utvecklas.

 

Förmågan och viljan att ge feedback påverkas av:

  • Konflikträdsla
  • Beroende & Oberoende
  • Förmågan att känna tillit
  • Familjemönster
  • Maktstrukturer

Beroendet ger otrygghet

Ett beroendeförhållande, som till exempel i relationen mellan chef och anställd, ger mer otrygghet än när man är oberoende. Att vara beroende är förenat med ofrihet, ett oberoende förhållande är naturligtvis tvärtom. Men det är i detta beroendeförhållande man har chans att lära av varandra. När man inser det kan feedbacken bli en källa till utveckling istället för något man skyr.

När vettet åker ut

Det är oerhört svårt att vara konkret och logisk när man känner sig besviken, arg eller ledsen.  ”När känslorna kommer in åker vettet ut”. Ska man då följa den regel för feedback som säger att man ska ta upp saker så fort det har inträffat, kan det bli problem eftersom man är uppe i varv och inte har tillgång till förnuftet.

 

Hur man hanterar dessa situationer kan du lära dig mer om på mina workshops i Feedback.

Workshop i Feedback

Välkommen att höra av dig om du är intresserad av en workshop i Feedback.

 

> Till intresseanmälan

”Jag är till 100 % ansvarig för varje situation jag deltar i. Så fort jag försöker lägga skuld på någon annan tänker jag hädanefter fundera på vad jag skulle kunna ha gjort så att situationen inte hade blivit på just det viset.”